گروه تولیدی بی بی بو از سال 1360 کار تولید رو با لباس های رده سنی نوجوان شروع کرد و بعد از مدتی تولیدات سیسمونی هم به مجموعه ما اضافه شدن و با رشد حمعیت ایران و تقاضای پوشاک نوزادی بی بی بو تولید پوشاک نوزادی را تخصصی تر دنبال کرد .

در تمام این سال ها با حفظ کیفیت چاپ و دوخت و پارچه توانستیم جایگاه خود را بین برند های با کیفیت ایرانی تثبیت کنیم .