تمام لباس های تولید شده توسط بی بی بو دارای ضمانت حتی بعد از شست و شو میباشند تنها در صورتی که :

بعد از شستشو فورا پهن شوند و از ماندن طولانی مدت لباس ها در ماشین لباسشویی خودداری کنید .

 

  لباس ها چلانده نشود .

 

  بهترین دمای آب برای شستشوی لباس های پنبه ای سی درجه سانتیگراد می باشد .

 

  فقط با ماشین لباسشویی شسته شود .